Çevre ve Enerji Politikamız

İnsan ve doğaya olan sorumluluklarımızın gereği olarak, daha yaşanabilir bir dünya için, çevre ve enerji politikamız çerçevesinde;

  • Çevre dostu teknolojiler ve kaynaklar kullanmayı,
  • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
  • Temiz enerji kullanımı amacıyla uygulamaya aldığımız güneş enerjisi santrali gibi yatırımların gelecekte de gündemimizde olacağını,
  • Yapacağımız yeni yatırımlarda enerji verimliliğini ve çevresel faktörleri ön planda tutmayı,
  • Öncelikli hedefimiz olarak atık oluşumunu engellemeyi, engellenemiyorsa azaltmayı ve geri dönüşümünü sağlamayı ve son safhada atığı yasalara uygun şekilde bertaraf etmeyi,
  • Atıkların oluşumundan bertaraf edilmesine kadar, çevre ve insan sağlığına zarar vermemeyi,
  • Paketleme ve ambalaj uygulamalarında geri dönüşüme uygun malzemeler kullanmayı,
  • Çevre ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

beyan ve taahhüt ederiz.

Sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşın!