İnsan Kaynakları Politikamız

Bilge İnoks olarak, bugünlere gelmemizde ve gelecekteki hedeflerimize ulaşabilmemizde en önemli kaynağımızın değerli çalışanlarımız olduğu ve olmaya devam edeceği inancını taşımaktayız. Çalışma alanımız olan endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe büyümeye, gelişmeye ve yenilikçi yaklaşımlara öncülük etmeye odaklanarak, çalışanlarımızın katkısı ile tüm hedeflerimize ulaşmayı amaçlamaktayız. İnsan Kaynakları Politikamız, çalışanlar arasında ayrım yapmadan, eşitlik ve adalet ilkesini temel alarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede, işe alım, ücretlendirme, terfi ve diğer haklar belirlenmektedir. İşe alım sürecinde, hiçbir şekilde dil, din, ırk veya cinsiyet gibi konularda ayrım yapılmadan bilgi ve tecrübe esas alınarak işe uygunluk değerlendirilmektedir. İş tanımına en uygun kişiler ile iş sözleşmesi yapılarak ailemizin yeni üyeleri olmaları yönündeki ilk adım atılmış olur. Yeni çalışma arkadaşlarımız, oryantasyon sürecine alınarak işe ve çalışma ortamına kolay adapte olmaları sağlanır. Çalışanlarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaç duyulan eğitimler konusunda her türlü destek sağlanmaktadır. Eğitim ihtiyaçları ile ilgili personellerden gelen talepler de dikkate alınarak eğitim planları oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Çalışanlarımıza verdiğimiz değerin göstergelerinden biri olarak iş güvenliği konusundaki eğitimler özenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca iş kazalarını önlemek için koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanmış ve makinelerde ilave koruyucu tedbirler alınmıştır.

Sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşın!